Starší čísla Novější čísla

Tiráž

Lobby

list za liberální bezbariérový byznys


Vydává

Lobby Česká republika, s. r. o.
Myslíkova 25, 110 00 Praha 1


Rozšiřují společnosti holdingu PNS, a. s., Mediaprint & Kapa, V.R.V. s. r. o.


Náklad 15 000 výtisků.

 

Náklady ověřuje ABC ČR, člen IF ABC.

Registrace u Ministerstva kultury ČR E8171, ISSN 212-4524